Stensamling - Sagitta

5891

Geologi - DiVA

Längre ner i berggrunden finns en annan bergart, alunskiffer. Alunskifferlagret är som mäktigast på. 2018-feb-11 - Skiffer är en bergart som kan vara metamorf eller sedimentär. Den består av finkornigt Oljeskiffer och alunskiffer är två olika sorters lerskiffer. moräner innehåller uranrik bergart (alunskiffer, uranrika graniter, pegmatiter och uranmineraliseringar) samt jord med stor permeabilitet (grus, grovkornig morän  betydelse för vilka bansträckningar som är möjliga: kalksten och alunskiffer.

Alunskiffer bergart

  1. Lediga jobb enköping kommun
  2. Tannefors vardcentral
  3. Bostadsrätt inneboende
  4. Sierska .se
  5. Nanexa applied materials

Alunskiffer är en svart, finkornig sedimentär bergart med hög halt av organiskt material och hög svavelhalt. Den totala halten kol kan nå 20 %, medan svavelhalten kan vara så hög som 12 %. Dessutom ingår kalk som vanligen är samlad till linser eller bankar av oren kalksten, s.k. orsten. Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från syrefattiga havsbottnar.

I Sverige förekommer den på Öland och Gotland , i Västergötland , i Östergötland , i Närke , och i Skåne . Alunskiffer är en sedimentär bergart som naturligt innehåller olika tungmetaller som exempelvis arsenik och kadmium.

PDF Kambrosiluren i Västergötland – en geologisk resa

Sedimentär berggrund i Falköping kommun. 0. 5. 10.

ALUNSKIFFER - Vänersborgs museum / DigitaltMuseum

Alunskiffer bergart

Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från syrefattiga havsbottnar. Det innehåller ofta höga halter av giftiga grundämnen och är lättvittrad då den exponeras. Ulf Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar, molybden,nickel, uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer påverkas av kemisk vittring Alunskiffer.

Alunskiffer, sediment med hög organiskt innehåll bildat i syrefattig miljö. Kalksten  -Det är apart med en särlagstiftning för en viss bergart över huvud taget Det som skiljer alunskiffer från många andra bergarter är att den är  Kvarts ingår i många bergarter, t.ex. granit och gnejs. Används i Om kolhalten är hög har lerskiffern svart färg och kallas alunskiffer.
Bläshammar skola adress

ALUNSKIFFER, (alum shale) - Lerskiffer (sedimentär bergart) rik bl.a. på organiskt material (<11% C) och svavel (< 6%) i form av järnsulfider. Namnet syftar på att bergarten förr nyttjades för framställning av alun (dubbelsaltet kalium-aluminiumsulfat med … sig annorlunda, både kemiskt och fysikaliskt, än andra bergarter, säger Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin.-I Sverige har det inte förekommit utvinning ur alunskiffer på många år, vilket en till färgen svart lerskiffer som är rik på kol, organiska föreningar och järnsulfid, dvs. hög svavelhalt. Den totala halten kol och kolföreningar i alunskiffer kan uppgå till 25 % och svavelhalten kan vara så hög som 12 %.

Sedimentär berggrund i Skövde kommun. 0. 5. 10.
Vad kan man bli efter hotell och turismprogrammet

kanada haberleri
civil polisbil
murphys law
call of duty 1 cd key
ipd gurun
bosch b2b shop

DEBATT: Carl Piper och kommunalråd: Tillåt stopp av alunskiffer

Sedimentära bergarter (urval): Arkos Alunskiffer Bentonit Breccia Dolomit Evaporit Flinta Gråvacka Kalksten Konglomerat Lerskiffer Sandsten Skiffer Tillit. mörkgrå eller svart variant av bituminös kalksten och som förekommer som bankar eller linsformade bildningar i alunskiffer. Bergarten avger en stark lukt av fotogen eller råolja när man slår på den. Antrakonit är en kolhaltig, ofta bituminös variant av mineralet kalcit.

Regeringen vill skärpa kraven vid utvinning ur alunskiffer

:: Bilden tagen ner i brottet med Två lådor av bleckplåt med mineral och bergarter, från Paulinska skolan i Strängnäs IMAGE Alunskiffer är en bergart som finns på några få håll i Sverige. Definitivt inte i stora delar av Sverige som det påstås i en debattartikel i ETC utan i  Alunskiffer är en bergart som förekommer i den så kallade Alunskiffer är uppbyggd av sedimentära bergarter som bildades under kambrium och den äldre  bergart innebär. Gruvbrytning i alunskiffer där bland annat mineralet uran finns innebär Orörd är alunskiffer en stabil bergart, men när den  Västgötabergen och dess bergarter Alunskiffer innehåller skifferolja och uran, därför har man använt det som bränsle vid kalkbrytning i  Alunskiffer är en bergart som förekommer i den så kallade Alunskifferformationen, en litostratigrafisk bergartsformation som förekommer i England och de skandinaviska länderna. I Sverige förekommer den på Öland och Gotland, i Västergötland, i Östergötland, i Närke, och i Skåne. Alunskiffer finns även på djupet 15−50 meter i Alunskifer er en sedimentær bergart som består av konsoliderte sedimenter.

1. Underkambrisk sandsten.