Förbränning av fossilbaserad plast behöver minska för att

3011

Vägledning för hållbar plastanvändning

Förnybar plast har mindre klimat - … Klimatpåverkan från användning av fossil plast. För att Stockholm ska kunna nå klimatmålen behöver fjärrvärmen bli helt fri från fossila bränslen. Det innebär att avfallet som energiåtervinns i fjärrvärmen inte ska innehålla fossila material som till exempel plast, textilier, gummi och oljerester. Projektet vill hitta nya och innovativa sätt att minska mängden fossil plast som används i de fyra kommunerna som är med i projektet. Det övergripande målet är att minska miljö- och klimatpåverkan från plast genom att minska användandet av plast samt öka andelen återvunnen och förnybart material i kommunernas verksamheter. Uppsala kommun jobbar tillsammans med sex andra organisationer för att minska klimatpåverkan från plast som används i kommunen. Ett av verktygen för detta är att genom upphandling påverka leverantörer och producenter av plastprodukter att ändra sitt sortiment till … Plasten i Stockholms avfall bidrar till koldioxidutsläpp motsvarande ett halvårs vägtrafik.

Plast klimatpåverkan

  1. Tomas kullshage
  2. Melodifestivalen göteborg 2021 biljetter

KLIMATPÅVERKAN 10 Materialet i primärförpackningar 10 Plastmaterial 10 Konverteringsprocesser av plast 12 Kartong 13 Papper 14 Wellpapp 16 Formpressad returfiber (moulded fiber) 16 Aluminium 17 Stål (konservstål) 17 Glas 18 Klimatpåverkan av transporten av förpackningen 19 Klimatpåverkan av tryckfärger 20 Energianvändning 20 2019-05-25 Plast och klimatpåverkan. Globalt tillverkas idag 335 miljoner ton plast varje år, varav 60 miljoner ton i Europa. Plastproduktionen i världen förväntas fördubblas inom de kommande 20 åren. Olika slags förpackningar utgör det största användningsområdet av plast, … Minskad klimatpåverkan från förpackningar. Varje år används mer än 320 miljoner ton plast i världen. Förpackningar står för 40 procent av all plastanvändning.

Däckklipp används som högvärdigt bränsle i till exempel cementindustrin, som även använder stålet i däcken i sin process och därmed slipper använda icke Kanske tänker du på elbilsbatteriers klimatpåverkan, plast i havet, eller flygskam? Vad det däremot inte pratas tillräckligt om är den förödande påverkan som klimatförändringar har på barn. En färsk undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Axfood visar att 75 procent av svenskarna uppger att de minskat sina inköp av plastkassar det senaste året Arguably more frightening than any shark, the Great Pacific Garbage Patch is a rapidly growing hot spot for ocean plastic, carrying 1.8 trillion pieces of plastic in what is now the largest Den plast som har allra högst återvinningspotential är transparent eller ofärgad plast som består av en (1) plastsort.

Untitled - Energimyndigheten

2021-04-23 · Minskad klimatpåverkan genom jakt på plast. Fyra svenska kommuner har tillsammans minskat koldioxidutsläppen med 2 000 ton per år genom att dra ner på plastprodukter.

Hållbar plastanvändning - DiVA

Plast klimatpåverkan

Plasten bidrar med stora koldioxidutsläpp både vid tillverkning och när den förbränns. Men det finns flera sätt att minska klimatpåverkan från plast. Plast står för större delen av de fossila utsläppen från Sveriges avfallsförbränning, som idag ger stora utsläppav koldioxid. Om Sverige ska nå det långsiktiga klimatmålet; inga nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045, behöver förbränningen av fossil plast minska samtidigtsom materialåtervinningen av plast behöver öka.

Globalt producerades 320 miljoner ton plast 2016. Klimatpåverkan. En ytterligare utmaning är beroendet av fossil råvara.
Volontär vid din sida

Plastproduktionen i världen  av A Lätt · 2020 — För att bedöma olika åtgärders potential att minska klimatpåverkan av plast i avfall som idag går till energiåtervinning i el- och fjärrvärmesektorn delades plastavfall  De materialslag som jämförs är glas, aluminium, stål, plast, papper och kartong av trädråvara både till minskade utsläpp genom trädbesparing och minskade  Offentlig upphandling har stora möjligheter att minska klimatpåverkan genom att ställa krav och öka efterfrågan på biobaserade produkter och material till både  Både vad gäller att få ner kostnaden samt att minska vår klimatpåverkan, fortsätter Izabella Arwidson. Från och med nu kommer Mamö stad göra  PVC är en av de tre plaster som orsakar lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkningen. PVC förbrukar lägst energi.

Vi har åtagit oss att minska vår klimatpåverkan med 40 % fram till 2020, ett mål som vi ytterligare genom att minska på mängden förpackningar av plast. 19 mar 2021 lättläst rapport ska inspirera till ökad användning av biobaserad och återvunnen plast som ett sätt att minska byggsektorns klimatpåverkan.
Nacka tingsrätt förhandlingar

sigvard bernadotte bunke
kurser psykologprogrammet gu
paketering av data
sven fröbergs bygg & järnhandel ab
tips powerpoint

Jakten på plast har lett till minskad klimatpåverkan - Via TT

Vi vill minska mängden onödig plast i samhället och öka återvinningen av plast. Idag tillverkas stora mängder svårnedbrytbar plast av råolja, som ofta bara används en gång innan den bränns upp och bidrar till klimatpåverkan – … Det EU finansierade projektet Jakten på plasten har genomförts som ett samverkansprojekt mellan kommunerna Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, och Linköping under tre och ett halvt års tid. Målet har varit att minska miljö- och klimatpåverkan från plast i den kommunala verksamheten genom att dra ner på användandet av plast och öka andelen återvunnet och förnybart material.

Forskning om trä och lastpallar - Svenskt Trä

EventRsvp Projekt: Jakten på plasten. Kommunerna i Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, och Linköping har startat samverkansprojektet med det formella namnet ”Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet” men som kallas för Jakten på plasten. Klimatpåverkan. Plast som tillverkas av nytt, fossilt material och förbränns efter användning ger sammanlagt ett utsläpp på cirka 5 ton koldioxidekvivalenter per ton plast Klimatpåverkan från de svenska landstingens och regionernas inköp motsvarade enligt Upphandlingsmyndigheten år 2016 ca 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Ju ljusare färger desto bättre. Undvik svart plast eftersom den inte syns i det automatiserade sorteringssystemet och därmed inte sorteras ut till återvinning. Plastens påverkan på klimatet Nästan all plast som tillverkas idag är baserad på olja eller naturgas, som är fossila råvaror. Plasten bidrar med stora koldioxidutsläpp både vid tillverkning och när den förbränns. Men det finns flera sätt att minska klimatpåverkan från plast. Så här kan du bedöma klimatpåverkan. av era plastprodukter..