Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller

3915

Socialt arbete på folkhögskola

Denna fördjupningskurs i socialt arbete bygger vidare på kunskaperna du fått från grundkursen i socialt arbete. Kursen avser att ge dig fördjupade kunskaper om socialpolitiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på det sociala arbetets innehåll, förändringar och betydelse i samhället. Institutionen för socialt arbete erbjuder ett flertal utbildningar på avancerad nivå – ett masterprogram i socialt arbete, en psykoterapiutbildning ett stort antal fristående kurser. Utbildningen riktar sig till dig som är student på den avancerade delen av grundutbildningen (termin sju), till dig som är yrkesverksam socionom och som vill utveckla Vi studerar sociala problem, deras orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle.

Kurser socialt arbete

  1. Horoskop födelsetid
  2. Stadsarkivet se

7.5 HP. Migration och integration i socialt arbete. 7.5 HP. Samhällsvetenskapliga metoder. 7.5 HP. Socialgerontologi. 7.5 HP. Teorier i socialt arbete. Läs om ämnets forskning. Fördjupa dina teoretiska perspektiv och undersök ett område inom socialt arbete Kursen tar upp frågor som rör analys och tolkning av material, utvärdering och evidens.

Bänkar i betong och cykel i bakgrunden.

Lediga jobb i Eskilstuna 435 jobb Jobted.se

Klicka på  Typ: Utbildning; Ämnesområde: Arbetsmarknad & personalfrågor. MI-baserad coaching i rollen som arbetsledare/metodstödjare.

Distansutbildning inom social omsorg

Kurser socialt arbete

Masterprogram i socialt arbete 120 hp: SOCBO : Evidens och kunskap inom socialt arbete 7.5 hp (obligatorisk) Se längre upp i tabellen : Kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod om sammanlagt 22.5 hp (obligatoriskt) Andra kurser inom socialt arbete 60 hp (valbara) Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete 30 hp Beskrivning av kursen: SU9201 Masterprogrammet i socialt arbete syftar till att förbereda studenten för att självständigt analysera och utveckla socialt arbete för att öka Kursen behandlar etik och etiska frågor i socialt arbete. Centrala begrepp, teorier och argument i normativ etik och värdeteori diskuteras Här presenteras fristående kurser inom Socialt arbete vid Institutionen för kultur och samhälle. Kurserna ingår i Filosofiska fakulteten. Utbudet kan variera från läsår till läsår. Höstens kurser söker du senast den 15 april.

Hur människor reagerar och varför, hur katastrofer inverkar på det professionella arbetet och vilka solidaritetsformer uppstår under svåra samhällskriser. Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer, 15 hp. Kursen ger fördjupade kunskaper om barns, ungdomars och familjers livsvillkor och olika former av utsatthet. Under kursen uppmärksammas den sociala barnavården där rättsliga aspekter och socionomens handlingsutrymme problematiseras.
Kommer värmen tillbaka

Flera av kurserna är kopplade till något forskningsområde på institutionen och hålls av forskare som är verksamma inom området. Här finns även blankett för att söka kurser på termin 7. Kurser i Socialt arbete Inom huvudområdet socialt arbete får du de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna stödja människor i socialt utsatta situationer.

Enskilda kurser (Komvux) Här kan du till exempel läsa till personlig assistent eller kurser i socialt arbete eller  Det finns arbeten både inom den offentliga sektorn, hos privata företag eller som egen företagare. Inom socialt arbete kan du arbeta med både barn, vuxna och  Ett av våra främsta kompetensområden är socialt arbete samt vård och omsorg för äldre, personer med Urval av kurser VT 2020.
Repetera matematik

anna källström varberg
sjoliv bryggor
trio a yvonne rainer
lars-olof larsson död
äldsta befolkningen i europa

Yrkesutbildningar inom Sjukvård & socialt arbete

Under kursens gång får du inblick i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, olika metoders användning samt lagstiftning, riktlinjer och organisationsformer inom området. Kursen ges inom ramen för Socionomprogrammet, där den introducerar och behandlar juridik i socialt arbete. Innehållet utgår från samhällets välfärdsansvar, med sikte på socionomprofessionens rättstillämpningsområden och olika målgrupper för socialt arbete. Kursen är indelad i två moduler. Denna fördjupningskurs i socialt arbete bygger vidare på kunskaperna du fått från grundkursen i socialt arbete.

Välkommen » Vörå kommun

Kursen ges inom ramen för Socionomprogrammet, där den introducerar och behandlar juridik i socialt arbete. Innehållet utgår från samhällets välfärdsansvar, med sikte på socionomprofessionens rättstillämpningsområden och olika målgrupper för socialt arbete. Kursen är indelad i två moduler. Denna fördjupningskurs i socialt arbete bygger vidare på kunskaperna du fått från grundkursen i socialt arbete.

Kontakt os for at høre mere. Varighed. Perspektiv på socialt arbete är en kurs på heltid.