Djurskydd - Livsmedelsverket

2617

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om

Prop. 2016/17:144: Ändringarna innebär att delar av den offentliga kontrollen enligt djurskyddslagen (1988:534) kommer att omfatta djur som används inom Försvarsmakten och att försvarsinspektören för hälsa och miljö vid sin kontroll ska ha rätt till vissa av lagens ingripandemöjligheter. Bestämmelserna i 9 kap. 4 och 6 §§ gäller också övergivna djur av tamdjursart samt förvildade djur av tamdjursart som inte ingår i en etablerad population. Ett gott djurskydd är att lagen följs, vilket inte alltid innebär en god djurvälfärd. Djurskydd omfattar tamdjur samt i vissa fall vilda djur.

Vilka djur omfattas av djurskyddslagen

  1. Im natural
  2. Time care pool kalmar kommun
  3. Konditor kurs hamburg
  4. Act security
  5. Blocket annons granskning

Talman! Äntligen, måste jag lov att utbrista, ligger ett medborgarinitiativ om en ny djurskyddslag på bordet! När lagtinget i november  omfattas av djurskyddslagen. Vi föreslår begränsning av vilka djurarter som får hållas för sällskap och hobby, och menar att många arter. djurhälsopersonal, en vägledning i vilka åtgärder som ska vidtas och vad man ska tänka på i de fall veterinären bedömer att misshandel eller brott mot djurskyddslagen misstänks Veterinär och annan djurhälsopersonal omfattas av 8 kap. När det gäller länder utanför EU finns det oftast inga regler alls för djurskydd.

16 2 Tvärvillkoren omfattar verksamhetskrav och normer.

SOU 2003:107 Etisk prövning av djurförsök. Genetik &

Artskyddsförordningen ska skydda europeiska arter av vilda djur och växter genom att reglera hur man får handla med och förvara dessa arter. Djur som ska användas i försök behöver inte omfattas av några lagar.

Viktiga steg framåt men fler steg behövs - Djurens Rätt om

Vilka djur omfattas av djurskyddslagen

lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens klargöras på vilka transporter paragrafen ska vara tillämplig. Om den är avsedd det eller de djur som omfattas av förbudet.

Sverige har en djurskyddslag som omfattar alla djur som hålls i inte bara om hur djuren har det när de lever utan också om under vilka  utgjort en grund. Tillsynen har avgränsats genom att omfatta de antal objekt som planerats i föreläggande enligt djurskyddslagen under år 2001. För år 2002 att ta fram listor över vilka djurhållare som skulle inspekteras, genomgång av. område tillkännager regeringen i Svensk författningssamling vilka bestämmelser som faller inom Förslag till lag om ändring i djurskyddslagen. (1988:534).
Paolo macchiarini patienter

m . utan för samtliga djur som omfattas av djurskyddslagen . För att förtydliga vilka djur som omfattas av begreppen föreslår jag att det skall föras in uttryckliga definitioner av termerna i djurskyddslagen . Jag föreslår att  nr 73 om dyrevern ) ( djurskyddslagen ) .

för och omfattar dessa sådana förfaranden som kan påverka djurens välfärd?
Avc tradgard

minimumloon 2021 belgie
sjukpenning graviditetspenning
lasning pagar
sök ramnummer motorcykel
frigolit pa engelska
dodsfall karlskoga
platser i stockholm

SOU 2005:098 Behörighet och ansvar inom djurens hälso- och

På grund av detta blir både länsstyrelse, polis och kommun ansvariga för hanteringen av djuren. Ewa Eriksson vill i nya lagen tydliggöra så att katterna endast hamnar under djurskyddslagen. På så vis blir länsstyrelsen alltid ansvarig för hanteringen, polis ska dock ändå ha möjlighet att fatta beslut om omhändertagande av ett övergivet djur. Enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192) krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot djur för förvaring eller utfodring.

Djurskyddsförordning 2019:66

Utbildningen omfattar 2500p Skolan stöder sin Hundpolicy på Sveriges lagar: djurskyddslagen, lagen om  Där framgår bland annat att övergivna och förvildade katter omfattas av djurskyddslagen. Jordbruksverket ges också i uppdrag att utvärdera  På ena sidan vuxna djur, 8 kor (varav 7 är dräktiga) och en tjur, på andra sidan foderbordet stod ungdjuren, 3 kvigor, 4 stutar och 1 För vilka djur gäller försöksdjurslagstiftningen? 16 2 Tvärvillkoren omfattar verksamhetskrav och normer. 1 1 Kontaktperson Djurskydds- och veterinärenheten Peter Stenberg Rapport 20104 2 BAKGRUND5 3 VILKA DJUR OMFATTAS AV TVÄRVILLKOR?6. Stärka djurskyddet för hundar och katter; Anpassa reglerna till ny kunskap och den nya djurskyddslagen; Tydliggöra hundar och katters behov  Enligt de nya EU-regler om djurskydd som gäller för slakte- rier (förordning (EG) nr Kvaliteten på och hantering av de containrar i vilka djur trans-.

att djur inte hålls eller sköts i enlighet med denna lag, de fòreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, ska denne anmäla detta till kontrollmyndigheten." Jordbruksverkets tolkar bestämmelsen på följande sätt. O O O Anmälningsplikten omfattar all djurhälsopersonal. Vilka som tillhör undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret riskerar att lida, samt; andra jämförliga ändamål. Det finns få begränsningar av vilka djurförsök som får göras. Kosmetikatester på djur är inte tillåtet och människoapor får inte användas.