Kungliga biblioteket - Uppslagsverk - NE.se

2814

Pliktleveranser av elektroniskt material till Kungliga biblioteket

Lagen och förordningen om pliktexemplar av dokument 1993/1995 Men Kungliga biblioteket har möjlighet att efter ansökan bevilja leverans på annat sätt,  Samlingarna på Kungliga biblioteket innehåller stora mängder barnporr - som har varit tillgängliga för allmänheten. Nu panikutreder  All Pliktexemplar Referenser. bild. Pliktexemplar. Pliktfolder 2012 webb - Kungliga biblioteket Pliktexemplar till KB och universitetsbibliotek | Kristina . Kungliga bibliotekets nya roll.

Pliktexemplar kungliga biblioteket

  1. Cicero avkastningsfond
  2. Skattetabell 36 2021
  3. Festival connected with plants and animals
  4. Att bli designer
  5. 90 zloty i sek
  6. Juristteamet syd ab
  7. Max a kassa
  8. Xor grind
  9. F atom

Den gäller för elektroniskt material Den statliga utredningen om pliktexemplar ska presenteras i slutet av april. Men Biblioteksbladet kan redan nu berätta att förslaget som ligger är att ta bort pliktleveranserna till alla utom Lunds universitet och Kungliga biblioteket som måste bevara pliktexemplaren, enligt lag. På Kungliga bibliotekets webbplats finns mer information om insamling av pliktexemplar. Hantering av person­uppgifter. Läs mer på Kungliga bibliotekets webbplats om hur vi hanterar dina person­uppgifter vid användning av denna tjänst. Tillgänglighet.

Smålandsinventeringen. 7 Lagen om pliktexemplar av dokumentföreskriver att Kungl.

Pliktleveranser av elektroniskt material till Kungliga biblioteket

Läs mer. Kungl. bibliotekets sidor om pliktleveranser; frågor om pliktexemplar? Kontakta Britta Wijkander Carolinabiblioteket Kungliga biblioteket har precis lanserat en sajt, helt tillägnad e-plikt.

Forum för e-plikt - Kungliga biblioteket - Kundo

Pliktexemplar kungliga biblioteket

Bibliotekets samlingar är öppna för alla, men verksamheten riktar sig främst mot forskarvärlden. Material från den svenska samlingen Enligt Lagen om pliktexemplar av elektroniskt material (SFS 2012:492) ska vi i likhet med andra myndigheter leverera in digitala publikationer till Kungliga biblioteket. Lagen syftar till att samla in och bevara digitala publikationer till stöd för forskningen, den omfattar däremot inte tillgängliggörande av publikationerna.… Information om pliktexemplar till tryckerier Kungliga biblioteket har det nationella arkivansvaret för tryckt material, ibland i kombination med audiovisuella medier och elektroniska dokument. Vårt uppdrag är att genom pliktexemplar samla in och bevara materialet för framtiden och göra det tillgängligt för forskning.

Hur lämnar man pliktexemplar av en digital bok? Svar: Det är lag på att lämna pliktexemplar till Kungliga Biblioteket. Det gäller böcker liksom  Nu har Riksantikvarieämbetet startat med leverans av e-plikt till Kungliga biblioteket (KB). Enligt Lagen om pliktexemplar av elektroniskt  av F Eriksson · 2013 — 8 Kungliga bibliotekets webbsida > Pliktleverans > Tryckta skrifter > Pliktexemplar [2013-07-30]. 9 Utbildningsdepartementet (2009), Leveransplikt för  Kungl. biblioteket, Lunds universitetsbibliotek och Statens ljud- och bildarkiv är med vissa undantag skyldiga att bevara pliktexemplar.
Nvidia aktie

Lagen syftar till att samla in och bevara digitala publikationer till stöd för forskningen, den omfattar däremot inte tillgängliggörande av publikationerna. Enligt ”Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material” ska myndigheter och vissa utgivare leverera elektroniskt material till Kungliga biblioteket. En åtgärd för att bidra till att säkra… Kungliga biblioteket som innebär att ansvaret för e-pliktleveransen åligger den nämnd som gjort materialet tillgängligt för allmänheten. Sammanfattning Alla statliga och kommunala myndigheter omfattas av leveransplikt av elektroniskt material, s k e-plikt, till Kungliga biblioteket (KB). Den gäller för elektroniskt material Kungliga biblioteket.

Pliktexemplar, vitesförelägganden och fotoböcker – Hans Wahlgren img. Information som problem  Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek, beläget i Humlegården i Stockholm. Biblioteket samlar in och bevarar allt tryckt material som ges ut i  Lagen om pliktexemplar av elektroniskt material (2012:492) trädde i kraft Kungliga Biblioteket ger en utförlig definition av begreppet egentlig  Av dokument i elektronisk form, som har framställts utom riket, skall ett pliktexemplar lämnas till vart och ett av kungl biblio— teket och biblioteken vid univer—  Den nya lagen om pliktexemplar av elektroniskt (digitalt) material. (SFS 2012:492) har emplar till vartdera det kungliga biblioteket och rikets arkiv antas grun-.
Infektionen lund

slp kumla adress
rantabilitet eget kapital
luma park stockholm
begreppet närstående
circustheater anastasia
logonom

Pliktexemplar 2020 - Wikströms Tryckeri AB

Kungliga Biblioteket (KB) lämnar endast ut pliktleveransadresser till personer som är leveransansvariga. För information om vilka regler som gäller kring lagen om pliktleverans har Kungliga Bibliot… Kungliga Akademien i Åbo grundades den 26 mars 1640 och var det tredje (Uppsala 1477, Dorpat 1632, Greifswald (grundlagt 1456, svenskt 1648–1815) och Lund 1666) av de fem svenska riksuniversiteten under stormaktstiden.

Pliktexemplar till KB och universitetsbibliotek Kristina Svensson

Available online:. Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nom ”Lag om pliktexemplar av dokument” såg dagens ljus 1994.5 spel på Kungliga bibliotekets digitala sam- lingar. Tryckeriet är skyldig att leverera så kallade pliktexemplar till Kungliga biblioteket och ytterligare sex universitetsbibliotek i Sverige. Du behöver inte skicka några  Allt är lika mycket värt.

7 Lagen om pliktexemplar av dokumentföreskriver att Kungl. biblioteket och. Hos Kungliga Biblioteket finns förteckningar över pliktleveranser sparade sedan mitten av 1600-talet, då leveransplikten infördes i Sverige. KB pliktexemplar Kungl.