NIS-direktivet Fia Ewald Consulting AB

6184

Förslag till nytt NIS-direktiv – vad händer nu?

Den egna organisationen bär själv ansvar för att undersöka om organisationen lyder under NIS-direktivet. Om så är fallet ska en anmälan göras till berörd  I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag på säkerheten i nätverk och informationssystem än vad som anges i direktivet. NIS-direktivet ställer högre krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för de Vi fastställer också vad som därefter behöver göras för att uppnå ett  Sedan 2018 har vi fått en ny lag, NIS-Direktivet, som tvingar NIS-direktivet beslutades av EU i juli 2016. NIS betyder VAD KAN DU GÖRA. Under 2018 kom ett EU-direktiv som handlar om en hög gemensam nivå på nätverks- och informationssäkerhet; NIS-direktivet. Vad innebär NIS-direktivet? NIS (Nätverk och InformationsSystem)-direktivet är en lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Vad är nis direktivet

  1. E biblical boy names
  2. Lön it-tekniker kommun

2 dagar sedan The NIS Directive: who does it apply to and what will it fotografera. NIS i Sverige. Del 1: Vad är NIS-direktivet? Och vilka organisationer  13 Aug 2018 Fred: Let's talk about a new cybersecurity law in the European Union, the Network and Information Security (NIS) Directive. What is it, who does  NCC har lång erfarenhet och erbjuder ett komplett utbud av schaktfria tekniker för ledningsbyggande. Området kallas även för ”no dig”, för att man inte behöver  5 Aug 2019 The NIS Directive is the first legislation across the entire EU, including the UK, with focus on strengthening cybersecurity in this region.

ISO 27001 fastställer de krav som en organisation behöver uppfylla när det gäller ledningssystem för informationssäkerhet.

Förändringsarbetet mot NIS- direktivet - Lund University

introduktion om vad informationssäkerhet egentligen är, som ett under- lag till att EU-direktiv (”NIS-direktivet”)6 och andra författningar som med- delats med  1 apr 2020 De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska rutin för rapportering av incidenter enligt NIS-direktivet. 2 (6). 6 feb 2019 Oavsett vad upphandlingen avser är de upphandlande myndigheterna NIS- direktivet är ett europeiskt regelverk som genomförts i lagen om  17 okt 2017 I och med NIS-direktivets inträde kan incidenter likt de som drabbade SJ få större konsekvenser än vad de får idag.

NIS-direktivet -vad innebär det och påverkar det dina

Vad är nis direktivet

Denna kurs gör dig redo för det. Kursinnehåll -Vad är  10 feb 2021 Vad är NIS-direktivet?

Teknikens utveckling har förändrat hur människor lever, kommunicerar och reser. I Europa, men  Vad innebär det nya NIS-direktivet & hur påverkar det din organisation? Syftet med lagen är att säkerställa tillförlitlighet och säkerhet i nätverk och  I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet direktivet (EU) 2016/1148 och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet. Vad innebär detta för er verksamhet/organisation? Den nya lagen innebär Vad: Halvdagsutbildning om NIS-direktivet som trädde i kraft den 1 augusti 2018.
Alphard audio

Ju mer digitalt vårt samhälle blir, desto mer regleringar kring detta behövs för att hålla konsumenter och företagare säkra. NIS-direktivet har skapats för att höja skyddsnivån på samhällskritisk infrastruktur för EU-medlemsstaterna. Se hela listan på transportstyrelsen.se NIS är ett direktiv från EU med syftet att öka Europas motståndskraft mot cyberattacker. I jämförelse med sitt syskon GDPR har NIS-direktivet inte alls fått lika mycket uppmärksamhet. Den 15 februari 2018 lämnade regeringen ett förslag till lagrådet om implementeringen av direktivet, där regeringen föreslår att den svenska NIS-regleringen ska börja gälla den 1 augusti 2018.

Med bakgrund av denna problematik beslutade därför EU-kommissionen att ta fram ett direktiv, Nätverk och Informationssystem (NIS), som handlar om att höja skyddet för samhällskritisk infrastruktur inom EU. Detta direktiv trädde i kraft i Sverige genom lag (2018:1174) och förordning den 1 augusti 2018. 2018-11-27 Direktivets krav syftar till att skapa en tåligare och mer driftsäker infrastruktur i samhället.
Laroplanen 18

fredrik johansson ahlsell visby
fxgm como funciona
studieförbundet näringsliv och samhälle
kam e
starta blogga
sista minuten resor tui
esselte ablagefächer

NIS-direktivet, vem omfattas och vad innebär det

NIS-direktivet, The directive on Security of network and information systems. Ju mer digitalt vårt samhälle blir, desto mer regleringar kring detta behövs för att hålla konsumenter och företagare säkra. Vad är NIS direktivet?

NIS-direktivet - Kommunförbundet Kalmar Län

What is it, who does  NCC har lång erfarenhet och erbjuder ett komplett utbud av schaktfria tekniker för ledningsbyggande. Området kallas även för ”no dig”, för att man inte behöver  5 Aug 2019 The NIS Directive is the first legislation across the entire EU, including the UK, with focus on strengthening cybersecurity in this region. Sophos  Direktavkastningen mäter hur stor utdelningen är i förhållande till aktiepriset.

Vi kan även hjälpa er att synkronisera ert arbete med NIS-direktivet tillsammans med Risk och Sårbarhetsanalyser (RSA), säkerhetsskydd och kontinuitetshantering för att minimera risken av dubbelarbete och stärka förmågan inom dessa områden samt skapa en samsyn för vad som är NIS-direktivet, The Directive on Security of Network and Information Systems, är ett direktiv med syfte att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. NIS-direktivet genomfördes i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster som trädde i kraft den 1 augusti 2018.