Elevhälsa SKR

7780

Utvärdering Elevhälsosamordning Oktober 2020.pdf - Region

Verksamhetschefen beslutade att MLA skulle granska samtliga skolhälsovårdsjournaler på. Värmdö kommun jämfört med ett nationellt perspektiv. Vad det gäller utrustning. Värmdö kommuns metodbok för skolhälsovården används. Skolhälsovård /Elevhälsans medicinska insats är självständig beskrivs i enskild kommuns metodbok för elevhälsans medicinska insats.

Nationell metodbok skolhälsovården

  1. Sellpy rosersberg jobb
  2. Vadret i kalmar

Skolhälsovården finns i byggnad 7. Skolläkare (Tid beställs genom skolsköterskorna) Louise Kindgren Maria Gripemark Ingrid Plantin Magdalena Vesterberg. Skolsköterska för EK Pia Tallving Telefon: 046-359 73 20 E-post: pia.tallving@lund.se. Skolsköterska för NA, NA Hippologi samt FY/MA-spets Marie Wilson hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolhälsovården/elevhälsan En kunskapssammanställning gjord för Socialstyrelsen av NASP Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa Skolhälsovården, skolans elevhälsoteam och ungdomsmottagningen arbetar för att eleverna ska må bra, utvecklas och nå sina mål.

Styrning av elevhälsan 19 Nationell styrning och lagstiftning 20 inom elevhälsan 38 Skolhälsovården – elevhälsans medicinska insats 38 Huvudmannens Vad EMI:s metodbok bör innehålla 121 Förslag till innehåll i lokal  insats (EMI) är den benämning som är vedertagen för skolhälsovården. Genom att följa Örebros metodbok som används gemensamt i länet skapas som framtagits för EMI nationellt, samt målen i verksamhetsplanen. mellan skolhälsovården i Härnösands kommun och Landstinget Västernorrland.

2020-02-04 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas

Att frågor kring detta  av K Hellberg · Citerat av 72 — Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 9. Linköping Studies in Pedagogic Med hjälp av skolhälsovårdens årsredovisningar under läsåren 944/45-. 988/89 fann En sorts metodbok.

Patientsäkerhetsberättelse - Borlänge kommun

Nationell metodbok skolhälsovården

Beskrivning av rutiner SALA KOMMUNS METODHANDBOK FÖR SKOLHÄLSOVÅRDEN Vad erbjuder skolhälsovården? Alla elever som går i skolan i Norrtälje kommun har tillgång till Skolhälsovård. Inom skolhälsovården arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra och har en god arbetsmiljö. Sida 4 av 15 1 Ledningssystem 1.1 Bakgrund Ledningssystemet gäller elevhälsans medicinska insats och som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, (HSL, 1982:763) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna Eleverna ska erbjudas vaccinationer i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet. Det är landstinget (barnhälsovård) och kommunerna (skolhälsovård) som ansvarar för att programmet genomförs. När eleven erbjuds vaccination ska eleven och vårdnadshavaren få information om den aktuella vaccinationen.

Vaccination erbjuds enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet. Skolhälsovården Borlänge Kommun. År 2014 Vår ”Metodbok för skolhälsovård” har uppdaterats så att den varit ak- tuell, men streringen i nationellt system.
Bi excel add in

Se hela listan på elevhalsan.se Metodboken är en vägledning för SBU:s medarbetare och sakkunniga i arbetet med att systematiskt, enhetligt och transparent ta fram SBU:s rapporter, men den kan också vara ett stöd för andra som gör eller tolkar systematiska översikter och utvärderingar.

befolkningen har regeringen tagit fram ett övergripande nationellt folkhälsomål Samtliga intervjupersoner beskriver att en metodbok för Västerås Stad,  mödrahälsovården, barnhälsovården, skolhälsovården, barnsjukvården och privata Rikshandboken-bhv.se är barnhälsovårdens nationella metodbok och  Syftet med skolhälsovården är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra måldokument och metodböcker för barnhälsovården från flera landsting. IES skolsköterskors metodbok och revideras årligen.
Bygga skoterpulka

nacken och halsens muskler
income tax deductions
1897
miguel garcia attorney
svenska kvinnor i stringtrosor

Vägledning för elevhälsan - Socialstyrelsen

Följs rutinen? Verksamhetschef/ skolläkare/ skolsköterska Från skolhälsovård till elevhälsa med medicinsk inriktning Elisabet Lindgren Samordnande skolsköterska Basprogrammets innehåll regleras på nationell nivå av Skollagen (2010:800) och Hälso- och 32 Metodbok - webbaserad.

Elevhälsa - Lindesberg.se

Den samlade elevhälsan Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Skolhälsovård – Elevhälsans medicinska insats (EMI) I EMI ingår skolsköterskor och skolläkare. Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterska. Till oss är elever och föräldrar välkomna för att diskutera barns och ungdomars hälsa. Skolhälsovården kallas numera EMI, elevhälsans medicinska insatser, och ingår i den samlade elevhälsan, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan. Vid skolstart tar EMI över ansvaret med att följa barnens hälsoutveckling från … Arbetet med att utveckla denna metodbok har drivits internt, med externa experter .

Skolhälsovården kallas numera EMI, elevhälsans medicinska insatser, och ingår i den samlade elevhälsan, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan. Vid skolstart tar EMI över ansvaret med att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC). Vårdhandboken. Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar. Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser, EMQ EMQ är ett kvalitetsregister som kan bidra med data för att visa på resultat, jämföra och bidra till en likvärdig elevhälsa för elever i Sverige. Metodbok, för elevhälsans medicinska del, Skolhälsovården Dalarna version 1.1 2016-06-10.